PDF Drukuj Email

Dzięki Państwa wsparciu udowodniliśmy, że potrafimy współpracować i realizować postawione sobie cele. Wspólnie z Radą Rodziców, zachęceni osiągniętymi efektami, postanowiliśmy kontynuować współpracę z IIP. Rada Rodziców podtrzymała i przedłużyła na kolejny rok porozumienie z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych w celu udostępnienia wymaganego w PIT numeru KRS przynależnego organizacjom pożytku publicznego. W tym roku chcemy również serdecznie zachęcić Państwa do dołożenia swojej cegiełki - swojego 1% - dla monitoringu placówki i powstałych placów zabaw. Wierzymy, że i tym razem znajdziemy w Państwu sojuszników :)

 

 

Z ogromną radością informujemy, iż otrzymaliśmy gratulacje od Instytutu Inicjatyw Pozarządowych za zebranie kwoty 2.650,00zł z akcji przekazywania 1% w rozliczaniu PIT za 2013 rok na rzecz naszego Przedszkola - jest to najlepszy wynik w Polce jaki zgromadziła placówka oświatowa za pośrednictwem IIP w bieżącym roku.
Pieniądze zostały rozliczone i przekazane na konto Rady Rodziców na początku grudnia 2014r.
Dzięki nim zakupiono i zamontowano pierwsze elementy nowego placu zabaw :)

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! W tym roku kontynuujemy naszą akcję, zbieramy dalej....
zapraszamy do przekazywania 1% za rok 2014
.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w myśl kontynuacji porozumienia o partnerstwie, ustalono, iż w celu przekazania 1%
od podatnika rzecz naszej placówki dane zawarte w zeznaniu podatkowym winny zawierać w rubryce wniosku o przekazanie 1% oraz w rubryce informacji uzupełniających następujące dane:

numer KRS: 0000245554

cel szczegółowy 1%: "Przedszkole Samorządowe nr 19 im.Świętokrzyskie Skrzaty"

kwota 1%: ...  /obliczona wg zasad wskazanych w instrukcji PIT/

 

 

Drodzy Państwo, w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy gromadzenia funduszy w celu budowy NOWEGO PLACU ZABAW dla naszych milusińskich na terenie przedszkola :) Przekazany przez Państwa 1% stanowił będzie ważny szczebelek nowych zabawek :):)

W rozliczeniu wpływów z 1% za rok 2012, dzięki Państwa przychylności, udało nam się zgromadzić kwotę 2.000,00zł - DZIĘKUJEMY! Pieniążki zostały rozliczone i wpłacone przez IIP na konto Rady Rodziców na przełomie listopada i grudnia 2013.

Aby jak najlepiej sprostać wyzwaniu i zrealizować nasz projekt w jak najbogatszej szacie zjeżdżalni, mostków, piaskownic i huśtawek, Rada Rodziców podtrzymała i przedłużyła na kolejny rok porozumienie z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych w celu udostępnienia wymaganego w PIT numeru KRS przynależnego organizacjom pożytku publicznego. Podobnie jak w roku ubiegłym w myśl w/w porozumienia o partnerstwie ustalono, iż w celu przekazania 1% od podatnika rzecz naszej placówki dane zawarte w zeznaniu podatkowym winny zawierać w rubryce wniosku o przekazanie 1% oraz w rubryce informacji uzupełniających następujące dane:

numer KRS: 0000245554

cel szczegółowy 1%: "Przedszkole Samorządowe nr 19 im.Świętokrzyskie Skrzaty"

kwota 1%: ...  /obliczona wg zasad wskazanych w instrukcji PIT/

Poniżej prezentujemy pełen tekst porozumienia zawartego pomiędzy Radą Rodziców naszego Przedszkola a Instytutem Inicjatyw Pozarządowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

 

 

POROZUMIENIE

Strony porozumienia:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty

z siedzibą w Kielcach os. Na Stoku 98

Instytut Inicjatyw Pozarządowych

z siedzibą w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 32/34


Przedmiot partnerstwa:

pozyskiwanie 1% za 2013 rok dla rady rodziców


Cel i zasady współpracy:

1. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie przekonania podatników do przekazania 1% swojego podatku na Instytut Inicjatyw Pozarządowych z wyłącznym przeznaczeniem tych środków dla rady rodziców.

2. Wszelkie koszty dotarcia do podatników z informacjami o sposobie przekazywania 1% dla rady rodziców ponosi rada rodziców.

3. Instytut Inicjatyw Pozarządowych odpowiada za:

  • obsługę prawną przedsięwzięcia, w szczególności za zapewnienie zgodności całej akcji z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • obsługę finansową/księgową,
  • przetworzenie informacji o kwotach i adnotacjach w polu PIT „Uwagi” uzyskanych z urzędów skarbowych, w sposób umożliwiający łatwe, jednoznaczne zweryfikowanie kwoty do przekazania na rachunek bankowy rady rodziców,
  • przekazanie środków dla rady rodziców na jej rachunek bankowy.

4. Przekazanie środków odbędzie się wg następujących zasad:

  • Za należne radzie rodziców będą uznane wszystkie wpłaty otrzymane przez Instytut z dopisaną w polu PIT „Uwagi” adnotacją „Przedszkole Samorządowe nr 19 im. Świętokrzyskie Skrzaty”.
  • Środki z 1% dla rady rodziców zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy rady rodziców nie później niż 30 dni od uzyskania przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych z urzędu skarbowego informacji o kwotach i adnotacjach w polu PIT „Uwagi”.
  • Kwota zostanie pomniejszona o maksimum 3% od całości za obsługę księgową i prawną.

5. Przekazanie środków będzie miało formę grantu.

6. Porozumienie zostało spisane w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

Poprawiony: sobota, 21 stycznia 2017 18:47