nauczyciele grup integracyjnych i rewalidatorzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Koźba   
środa, 18 października 2017 22:09

Specjalizacje nauczycieli pracujący w grupach integracyjnych/rewalidatorów

w roku szk.2017/18

 

 

mgr Aneta Długosz

- absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

- rewalidator, oligofrenopedagog

- ukończyła szkolenia min ; „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,”Animator zabawy”

- w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju”

***

mgr Monika Jazowska - rewalidator

- absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- ukończyła filologię polską, logopedię oraz edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, oligofrenopedagog

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

- ukończyła 3 modułowy kurs bazowy” Terapia behawioralna” oraz III etapowe szkolenie :Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziecmi z autyzmem” w Fundacji „Krok po kroku”w Warszawie

- inne szkolenia min: „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,trening słuchowy

- w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju”

***

mgr Justyna Kargul

- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z logopedią

- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ukończyła szkolenia min z: kinezjologii edukacyjnej, systemu komunikacji Makaton, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy oraz „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

***

mgr Anna Koźba

- absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- ukończyła edukacje wczesnoszkolną z logopedią szkolną

- oligofrenopedagog, tyflopedagog

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- ukończyła szkolenia m.in: Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne- I st.(W-wa); Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R (W-Wa); Funkcjonalna ocena i terapia dzieci słabo widzących (W-wa); Stymulacja systemu taktylnego. Dotyk w rozwoju dziecka (W-wa); Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - I st. (Łódź); Integracja Sensoryczna – teoria, diagnoza i terapia (W-wa); Programy M.Ch.Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (Łódź); Pedagogika zabawy (Busko-Zdrój);

- w trakcie studiów podyplomowych: pedagogika specjalna (W-wa)

***

mgr Marzena Kucharska - rewalidator

- absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapia pedagogiczna

- oligofrenopedagog, logopeda

- ukończyła szkolenia m.in.: język migowy, „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

- w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju

***

mgr Dorota Lasek

- absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

- oligofrenopedagog

- w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju”

***

mgr Magdalena Radziszewska

- absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapia pedagogiczną

- oligofrenopedagog,surdopedagog, tyflopedagog

-  specjalista resocjalizacji i profilaktyki społecznej

- ukończyła szkolenia min. z: systemu komunikacji Makaton

- współautorka książeczki pt”W baśniowym świecie. Wybrane baśnie H. Ch. Andersena opracowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- w trakcie studiów podyplomowych:”Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna ,rytmika i taniec”

***

mgr Patrycja Skrzypek

- absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

- ukończyła edukacje wczesnoszkolną i przedszkolną z rewalidacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie-

oligofrenopedagog, tyflopedagog, ukończyła szkolenia min z; systemu komunikacji Makaton, terapii ręki, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy oraz ‘Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

***

mgr Katarzyna Wrońska- rewalidator

- absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

- pedagog specjalny, surdopedagog

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, rewalidator, współautorka książeczki” W baśniowym świecie. Wybrane baśnie H. Ch. Andersena opracowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- ukończyła szkolenia m.in: system komunikacji Makaton, jezyk migowy, Metoda Ruchu Rozwijającego W, Sherborne, integracja sensoryczna- I st., „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Praktyczny Kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się  (ACC),” Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne- I st.

***

mgr Agnieszka Wysocka

- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

- oligofrenopedagog

- animator kultury

- autorka I w Kielcach programu o regionie „Mój dom, moje miasto, mój region”, ukończyła wiele kursów związanych z naszym w województwem m.in: „Świętokrzyskie jakie cudne” „Tańce ludowe w inscenizacjach dziecięcych”

- w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju”

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 18 października 2017 22:41